Ekomuzeum wokół Trojgarbu

60

Mała retencja - wielkie korzyści

Mała retencja – wielkie korzyści
Mała retencja to gromadzenie wody w niewielkich zbiornikach metodą zatrzymywania lub spowalniania spływu wód. To także spiętrzanie wody w korytach małych rzek i potoków. Celem jest m.in. przeciwdziałanie zarówno suszom i powodziom, jak i skutkom odpływu wód opadowych.
Zasoby wodne Polski są niewiele większe niż w Egipcie, który jest krajem pustynnym. Na tle Europy jesteśmy na przedostatnim miejscu. Jest to skutkiem zarówno nieprawidłowych działań w rolnictwie i leśnictwie lat powojennych, jak i postępujących zmian klimatu.
Susza, trwająca od połowy lat 80. do 1993 roku, spowodowała znaczny spadek poziomu wód gruntowych, którego nie udało nam się do dziś odbudować.
Duże zbiorniki retencyjne nie są w stanie w pełni rozwiązać wszystkich problemów, które się z tym wiążą, dlatego tak ważne jest odtwarzanie niewielkich obszarów wodnych. To także bardzo istotne ze względu na przeciwdziałanie zanikaniu wielu gatunków roślin i zwierząt żyjących na terenach podmokłych.

Mieszka tutaj…
Ropucha szara – to największa z żyjących w Polsce ropuch. Potrafi ona dodatkowo spotęgować wrażenie swojej wielkości, gdy chce odstraszyć drapieżnika – nadyma się wtedy i unosi na nogach. Jednak jej główną linię obrony stanowią gruczoły jadowe – największe z nich znajdują się za oczami. Jad ropuchy może spowodować podrażnienie jamy ustnej i ślinotok. Na dorosłe osobniki polują głównie zaskrońce, czasem także sowy. Zagrożeniem dla tego gatunku są również pasożyty, np. mucha ropuszanka, która składa jaja do jamy nosowej płaza. Larwy stopniowo wyjadają ciało żywiciela, w ciągu kilkunastu dni doprowadzając do jego śmierci.

Ropucha większość roku spędza na lądzie, do wody wędruje jedynie na czas godów – w okolicach kwietnia. Wybiera wtedy zbiornik, w którym sama się wychowała. Młode ropuchy opuszczają środowisko wodne pod koniec czerwca, wiele z nich ginie – atakują je ptaki, inne płazy, czasem nawet owady i pająki. Młode polują także w ciągu dnia, a dorosłe ropuchy prowadzą raczej nocny tryb życia – poszukują dżdżownic, ślimaków, owadów i pająków. Ropuchy są bardzo pożyteczne jako płazy zjadające wiele gatunków szkodników ogrodów i upraw, m.in. stonkę ziemniaczaną. W ciągu roku ropuchy mają swoje stałe kryjówki, do których są przywiązane – są to zazwyczaj nory kretów czy szczeliny między korzeniami drzew. Późną jesienią ropucha zapada w sen zagrzebana w ziemi.

Zdjęcie - Kaczki fot. Krzysztof Żarkowski
Kaczki fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Mała retencja fot. Krzysztof Żarkowski
Mała retencja fot. Krzysztof Żarkowski