Ekomuzeum wokół Trojgarbu

59

Powojenne dzieje Chełmca

Powojenne dzieje Chełmca
Po wojnie i przejęciu ziem śląskich przez polskie władze, rozpoczęto remont wieży widokowej z 1888 roku i w 1947 r. otwarto w niej schronisko turystyczne. Mogło w nim przenocować do 12 osób, ale warunki były wymagające – nie było wody, elektryczności ani telefonu. Otwarcie odbyło się z pompą – za datę wybrano 10 sierpnia – Święto Gór, dzień wcześniej harcerze przynieśli na Chełmiec znicz zapalony pod wałbrzyską Harcówką, a w dniu otwarcia, na szczycie, odbyła się msza święta i potańcówka. Obiekt ten funkcjonował do 1953 roku.

Od listopada 1954 przez prawie dwa lata, szczyt otoczony był drutem kolczastym i wstęp na niego był zabroniony. W obiekcie, wybudowanym kilkadziesiąt metrów od wieży, działała stacja zagłuszająca polskojęzyczne stacje radiowe, nadające z zagranicy. Pracowali w niej absolwenci technikum radiotechnicznego w Dzierżoniowie, codziennie dowożeni na Chełmiec samochodem terenowym.
Po raz kolejny schronisko otwarto w 1957 r. – tym razem w budynku po stacji zagłuszającej. Niedługo później zaczęły pojawiać się pomysły budowy wyciągu narciarskiego i trasy zjazdowej. Rozpoczęto nawet pierwsze prace, w czynie społecznym, mające na celu przygotowanie terenu, jednak z czasem zapał opadł. Pomysł powrócił w 1966, gdy pojawiła się propozycja darmowego przekazania wyciągu krzesełkowego, zdemontowanego z Nosala w Tatrach. Kolejne pomysły były jeszcze śmielsze – w 1968 roku, w ramach planu zagospodarowania turystycznego miasta, zamierzano poprowadzić asfaltową drogę na szczyt z oświetleniem i parkingiem przy schronisku oraz zbudować wyciąg krzesełkowy z wesołym miasteczkiem, kawiarnią i kręgielnią przy dolnej stacji. Te plany jednak także nie doczekały realizacji. Zamiast tego na szczycie założono Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy (RTON) i w 1973 roku zbudowano wieżę antenową. W podobnym czasie kamienną wieżę przejęli krótkofalowcy z klubu Ligi Obrony Kraju, którzy w latach 90. powołali Stowarzyszenie, przejęli budynek od gminy i przeprowadzili gruntowny remont. Od 2003 roku wieża jest sezonowo, w weekendy, udostępniania turystom.

Zdjęcie - Kamienna wieża na Chełmcu fot. Krzysztof Żarkowski
Kamienna wieża na Chełmcu fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Kamienna wieża na Chełmcu fot. Krzysztof Żarkowski
Kamienna wieża na Chełmcu fot. Krzysztof Żarkowski