Ekomuzeum wokół Trojgarbu

57

Śladami cystersów - Dolina Polskiej Wody

Śladami cystersów – Dolina Polskiej Wody
Dolina Polskiej Wody to część traktu, łączącego klasztor w Krzeszowie z okolicznymi wioskami, które były własnością zakonu. Poniżej prezentujemy biografie dwóch opatów, których działalność znacząco wpłynęła na historię regionu.

Dominicus Geyer – urodził się w 1662 roku w Nysie i kształcił się w tamtejszym gimnazjum jezuickim. W wieku 34 lat został opatem zakonu i przeszedł do historii jako twórca jego finansowej potęgi. W 1703 roku Geyer powiększył dobra krzeszowskie nabywając zamek w Bolkowie i 13 wsi. Przyczynił się także do rozwoju handlu i tkactwa, co przynosiło duże dochody dla regionu.
Jednocześnie opat Geyer pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii śląskiego baroku. Zarządzając opactwem, doprowadził do budowy wielu obiektów, które na stałe wpisały się w historię i krajobraz regionu. Były to m.in.: kościół i szkoła w Cieplicach, pałac opatów krzeszowskich w Świdnicy, domy tkaczy w Chełmsku Śląskim, prepozytura w Starych Bogaczowicach oraz kościoły w Starych Bogaczowicach, Witkowie, Lubawce, Ulanowicach… Jego postać miała duże znaczenie dla odnowienia na Śląsku kultu Matki Boskiej oraz Św. Anny. W okresie jego zwierzchnictwa klasztor krzeszowski stał się głównym miejscem pielgrzymek na Śląsku.

Innocenty Fritsch – wyznaczony przez Geyera na jego następcę – opat krzeszowski od 1727 roku. Urodził się 6 marca 1665 roku w Otmuchowie jako syn browarnika i kształcił się w tym samym gimnazjum, co opat Geyer. Wstąpił do zakonu w 1682 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. W klasztorze, zanim został opatem, pełnił funkcje bibliotekarza i prefekta kulinarnego. Wyruszył także na wojnę z Turcją jako kapelan regimentu Sapiehy. Po powrocie został proboszczem w Witkowie, gdzie ukończył budowę kościoła, a potem był administratorem dominium w Starych Bogaczowicach. W 1716 roku został przeorem probostwa w Cieplicach, zarządzając też tamtejszym kurortem. Po wyznaczeniu go na opata klasztoru w 1727 roku przystąpił do budowy nowego kościoła, który stał się jedną z największych i najpiękniejszych świątyń barokowych w Europie. Jest to zabytek wpisany na listę pomników historii i kandydat do listy UNESCO. Co roku miejsce to odwiedza ok. 120 tys. pielgrzymów i turystów. Fritsch zmarł w 1734 roku – po jego śmierci, poświęcony przez niego dzwon Emmanuel, dzwonił przez godzinę, a potem siedemdziesiąt razy, za każdy rok życia opata.

Zdjęcie - Budynek klasztoru cysterskiego fot. Krzysztof Żarkowski
Budynek klasztoru cysterskiego fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Kościół w Gostkowie fot. Krzysztof Żarkowski
Kościół w Gostkowie fot. Krzysztof Żarkowski