Ekomuzeum wokół Trojgarbu

48

Kaplica św. Anny w Starych Bogaczowicach

Kaplica św. Anny w Starych Bogaczowicach
Kaplica świętej Anny usytuowana jest na wzniesieniu, w środkowej części Starych Bogaczowic. Uznawana jest za jeden z najcenniejszych zabytków śląskiej architektury barokowej. Wybudowano ją w miejscu stojącego dotąd na wzgórzu krzyża, jako kaplicę dla bractwa św. Anny i Joachima, które założono w 1734 roku. Budowla została ukończona i konsekrowana przez opata krzeszowskiego 25 lipca 1736 roku. Budowniczym był Joseph Anton Jentsch – odpowiedzialny za powstanie bazyliki w Krzeszowie. Autor projektu architektonicznego pozostaje nieznany. Od tego czasu wzgórze to nazywano Wzgórzem św. Anny (Annaberg), a każdego roku w święto patronki, 26 lipca, odbywała się uroczysta msza święta rozpoczynana procesją z kościoła parafialnego na szczyt.

Wewnątrz kaplica wyposażona jest dość skromnie. Z początkiem lat 90. skradziono z niej gotycką figurę św. Anny, rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, figurki aniołków oraz lichtarze. Do dziś zachowała się ambona z 1814 roku, barokowe organy oraz tabernakulum. Największym bogactwem tego miejsca pozostają jednak niezwykłe freski autorstwa Franza Heigela, które zdobią sklepienie i ścianę wschodnią kaplicy. Ich temat stanowi Pięć Radości św. Anny, które przedstawiono na czterech wyodrębnionych malowidłach. Na sklepieniu centralnym widać Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a w pozostałych częściach – narodziny Maryi, ofiarowanie Maryi na służbę do świątyni oraz poczęcie Maryi i zwiastowanie św. Anny. Ten cykl malowideł uznawany jest jako jeden z najlepszych pod względem artystycznym, spośród popularnych na Śląsku przedstawień tej świętej.
W 1827 roku w kaplicę dwukrotnie uderzył piorun, pozostawiając ją jednak nienaruszoną. Wydarzenie to upamiętnione zostało w formie napisu nad wejściem. Kaplica była restaurowana w początkach XIX i XX wieku. W historii tego miejsca zapisały się uroczyste nabożeństwa odprawiane z okazji 100- i 200-lecia wzniesienia budynku oraz wizyta ówczesnego biskupa krakowskiego, Karola Wojtyły, jesienią 1958 roku.

Zdjęcie - Kaplica św. Anny fot. Krzysztof Żarkowski
Kaplica św. Anny fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Kaplica św. Anny fot. Krzysztof Żarkowski
Kaplica św. Anny fot. Krzysztof Żarkowski