Ekomuzeum wokół Trojgarbu

47

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie
Pierwszy murowany kościół w Witkowie powstał w 1667 roku – niestety spłonął niespełna 30 lat później. Przez 17 lat po tym wydarzeniu wierni gromadzili się w stodole. Nowy kościół, już w innym miejscu, wzniesiony wysiłkiem późniejszych słynnych opatów krzeszowskich, powstał w latach 1707-1710. Znajdująca się poniżej kościoła plebania została wybudowana w 1788 roku – ufundował ją o. Piotr II Keylich, którego inskrypcja do dziś widnieje nad wejściem do budynku. Kościół był wielokrotnie przebudowywany – w XIX wieku zmieniono dach i dobudowano prezbiterium, podwyższono także wieżę.  Centrum kościoła stanowi barokowy ołtarz główny z obrazem pochodzącym prawdopodobnie z pracowni Michała Willmana, nazywanego „śląskim Rembrandtem”. Płótno przedstawia jednocześnie moment zwiastowania oraz wcielenia – ukazując Maryję oświetloną snopem światła. Rozbudowana symbolika pozwala odczytać zapisaną w tej scenie historię zbawienia.  Między prezbiterium a nawą główną zachowały się dwie figury – brzemiennej Matki Boskiej oraz Św. Józefa. Ołtarz po prawej stronie nawy głównej także został poświęcony tej postaci – przedstawiono na nim świętego Józefa z dzieciątkiem. Choć ołtarz ten pochodzi już z okresu pocysterskiego, nawiązuje do kierunku, jaki obrali opaci – w swoim duszpasterstwie skupiali się oni na wspieraniu wartości rodzinnych, dlatego często pojawiającą się postacią był właśnie św. Józef – będący wzorem dla ojców. Obok niego eksponowano także Matkę Boską oraz św. Annę, której poświęcona została w Witkowie osobna kaplica. Kult świętych miał wspierać kobiety, które żyjąc na targanym przez wojny Śląsku, często nosiły na swoich barkach cały ciężar utrzymania rodziny.

Innym ważnym elementem wystroju kościoła jest neobarokowa ambona, bogato zdobiona roślinną ornamentyką. Także tutaj uwypuklono postać Maryi, której imię zapisane jest w dolnej części ambony.
Do ważnych zabytków należą też m.in.: chrzcielnica z pierwszej połowy XVIII wieku, wykonana w stylu barokowym oraz organy z końca XIX wieku. Starszy od samego kościoła jest dzwon, wykonany przez Hannibala Brossa w II połowie XVII wieku.

Zdjęcie - Kościół w Witkowie fot. Krzysztof Żarkowski
Kościół w Witkowie fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Kościół w Witkowie fot. Krzysztof Żarkowski
Kościół w Witkowie fot. Krzysztof Żarkowski