Ekomuzeum wokół Trojgarbu

44

Kościół w Lubominie

Zapraszamy na szlaki i ścieżki Ekomuzeum wokół Trójgarbu
Przepiękny region gór wałbrzyskich, w tym masywów Trójgarbu i Chełmca, z położonymi wśród nich malowniczymi miejscowościami, to wspaniałe miejsce wypoczynku, rekreacji i edukacji. W ramach inwestycji w 2018 r. do Państwa dyspozycji zostały oddane nowo wytyczone szlaki turystyczne (łącznie ponad 70 km pieszych ścieżek), 11 nowych wiat turystycznych, 34 przystanki z ławami i stołami oraz 76 tablic edukacyjnych zawierających informacje o przyrodniczych, historycznych i kulturowych zasobach obszaru Ekomuzeum. Ponadto stojaki na rowery, nowe kosze na śmieci i wieża widokowa na szczycie Trójgarbu.

Wieża widokowa na szczycie Trójgarbu
Od grudnia 2018 roku udostępniona została 30-metrowa wieża widokowa wyrastająca ponad korony drzew. Stalowa konstrukcja, wykończona modrzewiowym drewnem, z trzema platformami widokowymi, daje możliwość obserwowania panoramy od Karkonoszy po Wrocław. Na szczycie Trójgarbu znajduje się również miejsce do biwakowania, tablice informacyjne oraz skrzyżowanie szlaków turystycznych, które prowadzą w inne ciekawe zakątki regionu.

Kościół w Lubominie
To niewielka budowla położona na wschodnim zboczu Trójgarbu – jednonawowa, ze strzelistą wieżą krytą gontem. Zachowany do dziś kościół pochodzi z połowy XVI wieku i przeszedł wiele przemian. Wzniesiono go prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego kościoła z XIII wieku. Z końcem XVI wieku, kiedy ewangelicy stanowili większość mieszkańców wsi, kościół przeszedł w ich ręce, by w 1654 roku znów stać się kościołem katolickim. Zewnętrzna ściana południowa pokryta jest częściowo zachowaną dekoracją sgraffitową z końca XVI wieku. Kościół ten ma też cenne wyposażenie – bogato zdobioną renesansową chrzcielnicę oraz drewnianą ambonę z postaciami ewangelistów z 1640 roku.
Z tego kościoła pochodzi też Tryptyk Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1430 roku, który został przeniesiony do kurii diecezjalnej w Legnicy.

Zdjęcie - Kościół w Lubominie fot. Krzysztof Żarkowski
Kościół w Lubominie fot. Krzysztof Żarkowski