Ekomuzeum wokół Trojgarbu

39

Kapliczka Matki Boskiej Tronującej z Dzieciątkiem

Kapliczka Matki Boskiej Tronującej z Dzieciątkiem
Dla ochrony kupców i pielgrzymów, wędrujących szlakiem łączącym klasztor w Krzeszowie ze Starymi Bogaczowicami, w 1730 roku wzniesiono piękną kapliczkę z wykutą figurą Matki Boskiej Tronującej – Królowej Sudetów. Jej fundatorem był proboszcz parafii w Starych
Bogaczowicach, a samą rzeźbę, wykonaną w piaskowcu, stworzono w warsztatach krzeszowskich. Figura Maryi z dzieciątkiem na kolanach umieszczona została na dużym postumencie, na którym wykuto napis w języku łacińskim (tł. za Wiesławem Ślawskim).
Z przodu w tłumaczeniu: „Witaj nadziejo nasza, życie i drogo, o słodka Panno Maryjo”.
Z lewej strony: „Witaj czysta, boża drogo, o Maryjo, ty jesteś naszą bramą do nieba”.
Z prawej strony: „Witaj przyczyno naszej radości, od wroga w drodze strzeż, drogę czyń bezpieczną”.
Z tyłu: „Spiesznie wyniesiona na wyżyny spośród dziewic. Zbudowana z krzeszowskiej łaskawości”.
Cechą charakterystyczną w zapisie jest zmienna wielkość liter. Jak można się domyślać, niesie ona znaczenie – to stosowany często w baroku sposób zapisywania dat, rodzaj łamigłówki. Wyróżnione litery (a jednocześnie – cyfry rzymskie) wskazują na trzy daty upamiętniające cykl powstania figury.

Od XVIII wieku kapliczka ta służy jako miejsce modlitwy mieszkańców okolic i turystów. Tutaj także odprawiana była zwyczajowo msza święta hubertowska, w której biorą udział myśliwi w pełnym rynsztunku. Jesienią 2016 roku, z okazji 70-lecia Górniczego Koła Łowieckiego „Szarak” z Wałbrzycha, ok. 1 km od kapliczki Matki Boskiej, przy Skrzyżowaniu Siedmiu Dróg, stanęła kapliczka dziękczynna poświęcona św. Hubertowi – patronowi myśliwych.

Zdjęcie - Kapliczka Matki Boskiej Tronującej fot. Krzysztof Żarkowski
Kapliczka Matki Boskiej Tronującej fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Kapliczka Matki Boskiej Tronującej fot. Krzysztof Żarkowski
Kapliczka Matki Boskiej Tronującej fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Matka Boska Tronująca z Dzieciątkiem fot. Krzysztof Żarkowski
Matka Boska Tronująca z Dzieciątkiem fot. Krzysztof Żarkowski