Ekomuzeum wokół Trojgarbu

37

Na skrzyżowaniu dróg - Jaczków

Na skrzyżowaniu dróg – Jaczków
Jaczków to wieś położona nad Leskiem, w kotlinie – między Masywem Trójgarbu i Krąglaka a Górami Kamiennymi. Leży on na skrzyżowaniu dróg – z Czarnego Boru do Marciszowa i ze Świebodzic do Kamiennej Góry. Malownicze położenie pozwala podziwiać stąd wspaniałe panoramy Gór Wałbrzyskich i Kamiennych, a także Rudaw Janowickich. Jest to też świetny punkt wypadowy, w którym możemy zostawić samochód i ruszyć na szlak.

Wieś powstała pod koniec XIII wieku i przez kolejne stulecia często zmieniała właścicieli. Pozostawała jednak wsią zamożną, utrzymującą się głównie z rolnictwa. Już w XIX wieku ówczesny Hartmannsdorf był miejscem opisywanym jako warte odwiedzenia z uwagi na istniejący tu kościół. Pierwsze wzmianki o tej budowli pochodzą z końca XIV wieku, jednak w obecnej formie – w stylu późnogotycko-renesansowym – powstała ona w 1586 roku. Bryła budowli jest prosta – to kościół jednonawowy z prostokątnym prezbiterium i kwadratową wieżą z wysokim hełmem, w którym ukryty jest dzwon z 1592 roku. We wnętrzu znajdziemy m.in. renesansowy ołtarz z 1612 roku, chrzcielnicę z reliefem Chrystus wśród dzieci z 1601 roku oraz rzeźbę gotycką z XV wieku. W murze otaczającym kościół ukryte jest kamienne epitafium oraz siedem płyt nagrobnych rodziny Reichenbach – właścicieli Jaczkowa z przełomu XVI i XVII wieku.

Obecnie kościół ten należy do parafii w Gostkowie jako kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (wcześniej pw. Michała Archanioła). W 1960 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Innym zabytkiem Jaczkowa jest zespół pałacowo-parkowy, powstały między XVI a XIX wiekiem. Sam budynek pałacu powstał najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku dla ówczesnych właścicieli Jaczkowa – rodziny von Kluge. Po II wojnie światowej obiekt używany był przez PGR, obecnie jest bardzo zniszczony.

Zdjęcie - Jaczków fot. Krzysztof Żarkowski
Jaczków fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Kościół w Jaczkowie fot. Krzysztof Żarkowski
Kościół w Jaczkowie fot. Krzysztof Żarkowski