Ekomuzeum wokół Trojgarbu

21

Wytęż wzrok w poszukiwaniu muchołówki

Mieszkają tutaj...
Dzik – jest przodkiem świni domowej. Pierwotnie gatunek ten występował w północnej Afryce, obecnie jest tam bardzo rzadki lub – na niektórych obszarach – całkowicie wymarł. Przez wieki obszar jego występowania zmieniał się w zależności od zmian klimatycznych, jak i wpływu człowieka. Dziki wytępiono m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. Także w Polsce do początków XX wieku dzik był uważany za szkodnika. W latach 30. jego liczebność spadła do ok. 16 tysięcy. W kolejnych dekadach populacja dzików rosła, by w 2016 roku osiągnąć ok. 270 tys. Obecnie docenia się pozytywny wpływ tych ssaków na rozwój ekosystemu – redukują one liczbę larw szkodników i spulchniają glebę.
Dziki lubią mieszkać w dużych lasach, najczęściej mieszanych. Najbardziej przyciągają je tereny bogate w bagna i mokradła – dziki uwielbiają błotne kąpiele, dzięki którym pozbywają się pasożytów i chłodzą skórę. Poszukują pożywienia po zapadnięciu zmierzchu i nocą, dzień spędzają raczej w legowiskach (barłogach) – w ostatnich latach obserwuje się jednak proces zmiany trybu ich życia, ze względu na dostęp do pokarmu w miastach. Dziki są zasadniczo wszystkożerne, choć preferują pokarm roślinny.

Co zrobić, gdy spotkamy dzika? Najlepiej po prostu spokojnie się wycofać. Gdyby z jakiegoś powodu zwierzę zaczęło biec w naszym kierunku, najlepiej odejść na bok – dziki są szybkie (potrafią biec nawet 40-50 km/h), ale mało zwrotne.

Muchołówka mała – to niewielki ptak o krągłej sylwetce – znacznie mniejszy od wróbla. Mają szarobrunatny wierzch ciał, biały spód i czarniawe końcówki ogona. U dojrzałych samców (ok. 3 roku życia) gardło nabiera pomarańczowego upierzenia. Muchołówki są ptakami wędrownymi – przylatują do Polski w okolicach maja i wylatują w sierpniu. Zimują w tropikalnych rejonach Indii i południowych Chinach.

W lesie niełatwo jest dostrzec muchołówkę – większość czasu spędza w koronach drzew, gdzie łowi niewielkie owady. Ptaki te są najaktywniejsze w godzinach porannych. Śpiew samców najczęściej można usłyszeć w maju i czerwcu. Samce wabią samice śpiewając i przelatując obok wybranej dziupli. Samice budują gniazda o średnicy do 10 cm w płytkich dziuplach lub szczelinach drzew. Jest to ptak nieliczny, objęty ścisła ochroną gatunkową.

Zdjęcie - Dziki fot. Krzysztof Żarkowski
Dziki fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Muchołówka mała fot. Krzysztof Żarkowski
Muchołówka mała fot. Krzysztof Żarkowski