Ekomuzeum wokół Trojgarbu

19

Wpływ dzików na ekosystem

Mieszkają tutaj...
Dzik – jest przodkiem świni domowej. Pierwotnie gatunek ten występował w północnej Afryce, obecnie jest tam bardzo rzadki lub – na niektórych obszarach – całkowicie wymarł. Przez wieki obszar jego występowania zmieniał się w zależności od zmian klimatycznych, jak i wpływu człowieka. Dziki wytępiono m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. Także w Polsce do początków XX wieku dzik był uważany za szkodnika. W latach 30. jego liczebność spadła do ok. 16 tysięcy. W kolejnych dekadach populacja dzików rosła, by w 2016 roku osiągnąć ok. 270 tys. Obecnie docenia się pozytywny wpływ tych ssaków na rozwój ekosystemu – redukują one liczbę larw szkodników i spulchniają glebę.
Dziki lubią mieszkać w dużych lasach, najczęściej mieszanych. Najbardziej przyciągają je tereny bogate w bagna i mokradła – dziki uwielbiają błotne kąpiele, dzięki którym pozbywają się pasożytów i chłodzą skórę. Poszukują pożywienia po zapadnięciu zmierzchu i nocą, dzień spędzają raczej w legowiskach (barłogach) – w ostatnich latach obserwuje się jednak proces zmiany trybu ich życia, ze względu na dostęp do pokarmu w miastach. Dziki są zasadniczo wszystkożerne, choć preferują pokarm roślinny.

Co zrobić, gdy spotkamy dzika? Najlepiej po prostu spokojnie się wycofać. Gdyby z jakiegoś powodu zwierzę zaczęło biec w naszym kierunku, najlepiej odejść na bok – dziki są szybkie (potrafią biec nawet 40-50 km/h), ale mało zwrotne.

Wiewiórka – wyróżnia się 23 podgatunki tego ssaka. Długość jej ciała waha się od 20 do 30 cm, a drugie tyle mierzy ogon. Służy on głównie do utrzymywania równowagi podczas przeskakiwania z gałęzi na gałąź.
Wiewiórki żyją w gniazdach, które budują przed okresem godowym lub dostosowują do własnych potrzeb to, co zostawiły po sobie sroki czy gawrony. Używają do tego celu mchu, gałązek i liści. Takie gniazdo ma kulisty kształt z otworem wejściowym, który jest zamykany w czasie rozrodu oraz zimą. Jedna para buduje do trzech gniazd w sezonie – jednego używa jako miejsca zamieszkania, a w pozostałych przechowuje pokarm. Większa ilość gniazd ma także zmylić drapieżnika – wiewiórki uciekają przed kunami i ptakami drapieżnymi. Oprócz gniazd, wiewiórki używają do przechowywania swoich zapasów także dziupli, a nawet budek lęgowych.

Zdjęcie - Wiewiórka fot. Krzysztof Żarkowski
Wiewiórka fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Dziki fot. Krzysztof Żarkowski
Dziki fot. Krzysztof Żarkowski