Ekomuzeum wokół Trojgarbu

16

Historia Jaczkowa

Zapraszamy na szlaki i ścieżki Ekomuzeum wokół Trójgarbu
Przepiękny region gór wałbrzyskich, w tym masywów Trójgarbu i Chełmca, z położonymi wśród nich malowniczymi miejscowościami, to wspaniałe miejsce wypoczynku, rekreacji i edukacji. W ramach inwestycji w 2018 r. do Państwa dyspozycji zostały oddane nowo wytyczone szlaki turystyczne (łącznie ponad 70 km pieszych ścieżek), 11 nowych wiat turystycznych, 34 przystanki z ławami i stołami oraz 76 tablic edukacyjnych zawierających informacje o przyrodniczych, historycznych i kulturowych zasobach obszaru Ekomuzeum. Ponadto stojaki na rowery, nowe kosze na śmieci i wieża widokowa na szczycie Trójgarbu.

Wieża widokowa na szczycie Trójgarbu
Od grudnia 2018 roku udostępniona została 30-metrowa wieża widokowa wyrastająca ponad korony drzew. Stalowa konstrukcja, wykończona modrzewiowym drewnem, z trzema platformami widokowymi, daje możliwość obserwowania panoramy od Karkonoszy po Wrocław. Na szczycie Trójgarbu znajduje się również miejsce do biwakowania, tablice informacyjne oraz skrzyżowanie szlaków turystycznych, które prowadzą w inne ciekawe zakątki regionu.

Na skrzyżowaniu dróg – Jaczków
Jaczków to wieś położona nad Leskiem, w kotlinie – między Masywem Trójgarbu i Krąglaka a Górami Kamiennymi. Leży on na skrzyżowaniu dróg – z Czarnego Boru do Marciszowa i ze Świebodzic do Kamiennej Góry. Malownicze położenie pozwala podziwiać stąd wspaniałe panoramy Gór Wałbrzyskich i Kamiennych, a także Rudaw Janowickich. Jest to też świetny punkt wypadowy, w którym możemy zostawić samochód i ruszyć na szlak.  Wieś powstała pod koniec XIII wieku i przez kolejne stulecia często zmieniała właścicieli. Pozostawała jednak wsią zamożną, utrzymującą się głównie z rolnictwa. Już w XIX wieku Jaczków był miejscem opisywanym jako warte odwiedzenia z uwagi na istniejący tu kościół. Pierwsze wzmianki o tej budowli pochodzą z końca XIV wieku, jednak w obecnej formie – w stylu późnogotycko-renesansowym – powstała ona w 1586 roku. Bryła budowli jest prosta – to kościół jednonawowy z prostokątnym prezbiterium i kwadratową wieżą z wysokim hełmem, w którym ukryty jest dzwon z 1592 roku. We wnętrzu znajdziemy m.in. renesansowy ołtarz z 1612 roku, chrzcielnicę z reliefem z 1601 roku oraz rzeźbę gotycką z XV wieku. W murze otaczającym kościół ukryte jest kamienne epitafium oraz siedem płyt nagrobnych rodziny Reichenbach – właścicieli Jaczkowa z przełomu XVI i XVII wieku.

Zdjęcie - Bocian biały fot. Krzysztof Żarkowski
Bocian biały fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Jaczków fot. Krzysztof Żarkowski
Jaczków fot. Krzysztof Żarkowski