Ekomuzeum wokół Trojgarbu

09

Krótka historia sportu w Czarnym Borze

Krótka historia sportu w Czarnym Borze
Pobliski stadion sportowy w Czarnym Borze od września 2018 roku jest wzbogacony o nartorolkostradę. Jest to obiekt całoroczny, z systemem naśnieżania. Trasy mają długość ponad 3 km i urozmaicone zostały o dwa zbiorniki wodne. Otwarcie tego obiektu uświetniono złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą trenera-legendę – Józefa Pawlika.

Pawlik jest szczególną postacią w historii czarnoborskiego narciarstwa. Spod jego skrzydeł wyszło wielu reprezentantów Polski, m.in. Jan Wojtas (uczestnik Zimowych Olimpiad w 1992 i 1994 roku) i Zbigniew Filip (uczestnik Zimowej Olimpiady w 1992 roku). Pawlika wielokrotnie doceniano za jego pracę trenerską – otrzymał on m.in. Krzyż Zasługi i Medal za Zasługi dla Sportu, a w 2000 roku został wybrany trenerem 50-lecia. Urodzony na Słowacji, od 1947 roku mieszkał w Wałbrzychu i związał swoje życie ze sportem – początkowo jako zawodnik, a od 1956 roku – jako szkoleniowiec. Był także nauczycielem i trenerem w pobliskich szkołach.

Czarny Bór słynie z narciarstwa biegowego i biathlonu właśnie dzięki Józefowi Pawlikowi, choć nie bez znaczenia jest też specyfika regionu. Już w 1910 roku, w Wałbrzychu, powstał koedukacyjny Klub Narciarski. Zaważyły o tym nie tylko dobre warunki klimatyczne (w Czarnym Borze pokrywa śnieżna utrzymuje się często od października do kwietnia), ale też zwyczaje przesiedlonych tu po wojnie ludzi – w dużej części pochodzących z Podhala, z silnymi tradycjami narciarskimi.

Jedną z inicjatyw Pawlika były, organizowane w Czarnym Borze od 1979 roku, zawody narciarskie dla dzieci pod nazwą „Bieg Krasnali”. Wielu czołowych zawodników Polski właśnie tam stawiało swoje pierwsze kroki. Wyłowione talenty szlifowano potem w powstałym w 1994 roku Uczniowskim Klubie Narciarskim „Melafir”. Początkowo niewielki, lokalny klub stał się pionierem biathlonu w Polsce. Jego wychowankami są m.in.: Adrianna Babik – uczestniczka Mistrzostw Świata w 1997 roku, czy Krzysztof Pływaczyk – uczestnik Zimowych Igrzysk w Turynie w 2006 roku.

Nie tylko biathlon przyniósł sławę okolicy. Jaczków, leżący w obrębie gminy Czarny Bór, jest miejscem pochodzenia wielokrotnych olimpijczyków w zapaśnictwie – Kazimierza i Józefa Lipieniów. Powstały w 2000 roku w Czarnym Borze, klub zapaśniczy „Heros” z powodzeniem kontynuuje te tradycje – jego zawodniczką jest m.in. Agnieszka Wieszczek – brązowa medalistka IO w Pekinie w 2008 roku. Sukces przyniosło także kolarstwo – pochodzący z Czarnego Boru Radosław Romanik uczestniczył w letnich IO w Atenach w 2004 roku.

Zdjęcie - Nartorolkostrada fot. Krzysztof Żarkowski
Nartorolkostrada fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Nartorolkostrada fot. Krzysztof Żarkowski
Nartorolkostrada fot. Krzysztof Żarkowski