partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb
Dla miłośników przyrody i ekologii Ekomuzeum oferuje kilka kilometrów spaceru pieszego lub wycieczki rowerem, podczas których można zapoznać się z fauną i florą Trójgarbu.
Dla miłośników turystyki aktywnej, Ekomuzeum oferuje wiele kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych i konnych.
Dla miłośników zabytków i historii regionu Ekomuzeum prezentuje najciekawsze zabytki tej części ziemi wałbrzyskiej.

Plany Partnerstwa Wokół Trójgarbu na 2015 rok

ef35ecca2f88d59913e9589f7cf0403c_.jpg

Nasze stałe działania

  • Punkt Przedszkolny „Przedszkolaki spod Trójgarbu” – obok wielu ciekawych zajęć dodatkowych (rytmika, taniec, gimnastyka korekcyjna, religia oraz zajęcia z logopedą) od nowego roku wprowadziliśmy zajęcia z języka angielskiego.

 

  • „Klub Małych Odkrywców”  - otwarty jest codziennie na terenie GCES w godzinach od 15.00 do 16.30. Projekt realizowany jest we współpracy z GCES i skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 10 lat. Klub oferuje bezpłatna opiekę, zajęcia stymulujące rozwój zainteresowań i pasji, bezpieczeństwo i wykwalifikowaną kadrę.

 

  • Promocja „Trójgarbu” i jego walorów – jak co roku planujemy kilka działań w tym zakresie, piesze wycieczki, konkursy itp. W nasze działania będziemy chcieli zaangażować jak największą liczbę partnerów. Więcej informacji już w krótce.

Ponadto w miarę pojawiających się możliwości jak co roku zaangażujemy się w realizację pomysłów naszych członków i partnerów. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.


>> więcej >>

Poszukujemy lektorów j. angielskiego i niemieckiego

86df21be009c13214e3e0bc9a0f1c43f_.jpg

W ramach realizowanego projektu pn.: „Języki obce w edukacji aktywnych mieszkańców Gminy Czarny Bór” nr: POKL.09.05.00–02–223/13, Fundacja Trójgarb poszukuje kandydatów na stanowiska: lektor języka angielskiego i lektor języka niemieckiego.

Opis kursów:

Kursy realizowane będą na poziomie podstawowym dla dorosłych mieszkańców Gminy Czarny Bór w okresie XI.2014 – VI.2015. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12 osobowej grupie dla każdego z kursów na terenie Gminy Czarny Bór. W ramach poszczególnych kursów zaplanowano po 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręczniki i pomoce dydaktyczne. Na zakończenie kursów przewidziany jest egzamin wewnętrzny.

 

Zakres obowiązków lektora:

·         Opracowanie programu i harmonogramu kursu dostosowanego do specyfiki grupy,

·         Prowadzenie zajęć na poziomie podstawowym A1 w oparciu o przyjętą w projekcie metodę nauczania i pomoce dydaktyczne,

·         Systematyczne monitorowanie postępów w nauce uczestników kursu i reagowanie na ewentualne pojawiające się problemy w nauce,

·         Przygotowanie i przeprowadzenie testu sprawdzającego po przepracowaniu 60 godzin,

·         Systematyczne prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym dziennika zajęć, list obecności i dokumentacji zdjęciowej,

·         Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego na zakończenie realizacji kursu,

·         Dokumentowanie wyników pracy własnej w formie miesięcznej karty czasu pracy i raportu
z przepracowanego materiału,

·         Współpraca z koordynatorem projektu.

.

Wymagania:

·         Biegła znajomość języka obcego,

·         Wykształcenie wyższe,

·         Udokumentowane doświadczenie w pracy lektora min. 2 lata,

·         Komunikatywność,

·         Dyspozycyjność,

·         Wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie w okresie listopad 2014 – czerwiec 2015. Całkowity wymiar czasu pracy 120 godzin.

 

Osoby spełniające kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu proszone są o składanie aplikacji zawierających CV i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do dnia 22.10.2014 roku (do godz. 15:00) w biurze projektu pod adresem:

 

Fundacja Trójgarb

Ul. Dmowskiego 2/4

58 – 300 Wałbrzych

Osoba do kontaktu:

Sebastian Pacyna 696 062 564

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.


>> więcej >>

Rekrutacja do projektu

21d8000d9fc28fc7a9277c8b63f0775d_.jpg

Fundacja Trójgarb zaprasza do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM kursie j. angielskiego lub kursie j. niemieckiego organizowanych w ramach projektu: „Języki obce w edukacji aktywnych mieszkańców Gminy Czarny Bór”.

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Czarny Bór tj. osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie mogą wziąć udział również osoby powyżej 64 roku życia pod warunkiem, że zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.fee.org.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie prowadzony do dnia 17.10.2014 roku (w godz. 8:00-15:00) w biurze Fundacji Trójgarb przy ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu. Dokumenty rekrutacyjne (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu) dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fee.org.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu - p. Sebastian Pacyna pod numerem telefonu 696-062-564.


>> więcej >>

Kursy językowe w Czarnym Borze

a69edb14f241900aab1a8fe7013f76e1_.jpg Od 1 października br. Fundacja Trójgarb rozpoczyna realizację projektu pn.: "Języki obce w edukacji aktywnych mieszkańców Gminy Czarny Bór”. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.fee.pl w zakładce Opis Projektu. W najbliższym czasie na stronie internetowej www.fee.pl zamieszczone zostaną informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu pod numerem telefonu 696-062-564.

>> więcej >>

Trójgarb w obiektywie

Zapora Solińska
Zapora Solińska