partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Szczawno-Zdrój

Fundacja Edukacji Europejskiej

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - EKOLOGIA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - TURYSTYKA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - KULTURA

Udany 2014 rok Partnerstwa Wokół Trójgarbu

df76cf32f318b397196a933f68c67321_.jpg

Za nami udany 2014 rok. Zrealizowaliśmy w nim kilka ciekawych projektów m.in.:

„Odkryj siebie odkrywając świat- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum w Starych Bogaczowicach”

 • Realizacja: 01.12.2013 r. – 28.02.2014 r.
 • Beneficjenci: 102 uczniów Gimnazjum, 8 nauczycieli.
 • Wartość projektu – 47 466,23 zł.
 • Dofinansowanie z UMWD w ramach POKL – 42 384,23 zł.
 • Partnerzy – Gmina Stare Bogaczowice, Instytut Badań Kompetencji.

 

„Dolny Śląsk – kraina zamków i pałaców – upowszechnianie turystyki i promowanie walorów turystycznych regionu poprzez cykl wycieczek turystyczno-edukacyjnych dla seniorów i młodzieży szkolnej - część II”

 • Realizacja: czerwiec – wrzesień 2014 r.
 • Wartość projektu – 6 000,00 zł.
 • Dofinansowanie z UMWD – 5 000,00 zł.
 • Partnerzy – Uniwersytet Trzeciego Wieku, GOPS.

 

„Dolny Śląsk dla dzieci” -  cykl wycieczek turystyczno-edukacyjnych dla dzieci

 • Realizacja: czerwiec – wrzesień 2014 r.
 • Wartość projektu – 6 000,00 zł.
 • Dofinansowanie z UMWD – 5 000,00 zł.

Partnerzy – GOPS, Świetlice środowiskowe

 

„Klub aktywności młodych KLAMKA”

 • Realizacja: sierpień – grudzień 2014 r.
 • Wartość projektu – 14 000,00 zł.
 • Dofinansowanie z UMWD – 12 800,00 zł.
 • Partnerzy – GOPS. GCES

 

„Nasza wieś – nasze wspólne dobro. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Chwaliszowa”

Projekt  o łącznej wartości 13 000,00 zł. realizowany był od lipca do października 2014 r.  Realizacja w oparciu o umowę ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Granica” z Lubawki. Partnerem jest Rada Sołecka wsi Chwaliszów. Dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł. pochodzi ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Lubawce. Wkład własny finansowy wynosi 800,00 zł. Wkład własny niefinansowy to 6 200,00 zł., składa się na niego głównie praca własna członków PWT, mieszkańców Chwaliszowa na czele z Sołtysem oraz transport i praca sprzętu.


<< wróć <<

Trójgarb w obiektywie

gotycki Kościół w Lutowiskach
gotycki Kościół w Lutowiskach