partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb
Dla miłośników przyrody i ekologii Ekomuzeum oferuje kilka kilometrów spaceru pieszego lub wycieczki rowerem, podczas których można zapoznać się z fauną i florą Trójgarbu.
Dla miłośników turystyki aktywnej, Ekomuzeum oferuje wiele kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych i konnych.
Dla miłośników zabytków i historii regionu Ekomuzeum prezentuje najciekawsze zabytki tej części ziemi wałbrzyskiej.

"Partnerstwo Wokół Trójgarbu - II etap" - podsumowanie projektu

3a9afde2968a7265f109195d0b5ce45f_.jpg

Stało się! Projekt „Partnerstwo Wokół Trójgarbu – II etap” dobiegł końca. Przez 1,5 roku angażował ludzi, instytucje i podmioty z dwóch gmin: Czarny Bór i Stare Bogaczowice. Efekty wspólnej pracy to  dwie zaktualizowane Strategie Rozwoju Gmin na lata 2012 – 2020, nowopowstałe Stowarzyszenie „Partnerstwo Wokół Trójgarbu”, a także plany wspólnych działań nakolejne lata.

Projekt miał również na celu obudzić potencjał i możliwości jakie drzemią w obu gminach. Uczestnicy wzięli udział w 140 godzinach warsztatów specjalistycznych, które przygotowały ich do wspólnej pracy nad aktualizacją Strategii Rozwoju gmin. Warsztaty prowadzili wybrani przez władze samorządowe specjaliści: Pan Tomasza Fąka (gmina Stare Bogaczowice), Pani Renata Chruszcz (gmina Czarny Bór) i Pan Tomasz Gromala (gmina Czarny Bór). Wizyty studyjne w Mściwojowie, Chocianowie, Lutowiskach, Lubawce i Dobkowie pozwoliły uczestnikom na zdobycie doświadczeń związanych z realizacją podobnych projektów w regionach o zbliżonych walorach turystycznych, gospodarczych i społecznych. Gminne i międzygminne spotkania monitorujące wdrażanie Strategii zacieśniły współpracę i połączyły środowiska gminne.

To już koniec projektu... ale nie koniec wspólnej pracy i owocnych działań na rzecz rozwoju obu gmin! Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy!


>> więcej >>

Konferencja w Pałacu w Strudze - zakończenie

d7c903c5091ebe3a33a3aa8899527aaf_.jpg 15 grudnia odbyła się konferencja pn. Partnerstwo Gmin na rzecz rozwoju lokalnego", zorganizowana w związku z zakończeniem realizacji dwóch projektów partnerskich: Partnerstwo Wokół Trójgarbu II etap i Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt.
>> więcej >>

Konferencja w Pałacu w Strudze

66f94b4585fb6bd8cf97d51ca4cadee8_.jpg Dzisiaj w godzinach od 10.00 do 14.00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację 2 projektów partnerskich: Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt (Głuszyca, Jedlina Zdrój i Walim) oraz Partnerstwo Wokół Trójgarbu II etap (Czarny Bór i Stare Bogaczowice). Jednym z efektów tych dwóch projektów było powołanie dwóch organizacji: Lokalna Organizacja Turystyczna "Tajemniczy Trójkąt" oraz Stowarzyszenie "Partnerstwo Wokół Trójgarbu".
>> więcej >>

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Partnerstwo Wokół Trójgarbu

b7b98dc9016dd601d5d7f2349d3b625b_.jpg 29 maja w Czarnym Borze odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo Wokół Trójgarbu”. Na spotkaniu poruszono bardzo ważne kwestie dotyczące działalności Stowarzyszenia na rok 2012 oraz kierunku tych działań. Punktem głównym dyskusji były plany związane z przejęciem i prowadzeniem punktu przedszkolnego w Starych Bogaczowicach. Zebrani przedstawili również pomysły na realizację małych projektów. Na zebraniu uchwalono wysokość składek członkowskich, przyjęto Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, regulamin Komisji Rewizyjnej i Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia. Zaplanowano kolejne Walne Zgromadzenie na II połowę września 2012. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Pan Tomasz Fąka.
>> więcej >>

Trójgarb w obiektywie