partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb
Dla miłośników przyrody i ekologii Ekomuzeum oferuje kilka kilometrów spaceru pieszego lub wycieczki rowerem, podczas których można zapoznać się z fauną i florą Trójgarbu.
Dla miłośników turystyki aktywnej, Ekomuzeum oferuje wiele kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych i konnych.
Dla miłośników zabytków i historii regionu Ekomuzeum prezentuje najciekawsze zabytki tej części ziemi wałbrzyskiej.

III Letnia Szkołą Młodych Ekologów - Wakacje Pod Trójgarbem

7bbd0d249f3446cafc135a21a84aed64_.jpg

Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej realizuje od 15 lipca 2013 roku projekt pod nazwą "III Letnia Szkoła Młodych Ekologów - Wakacje pod Trójgarbem". W ramach projektu 40 dzieci z terenu dwóch gmin (Stare Bogaczowice i Czarny Bór) uczestniczy w zajęciach, podczas których planuje się miedzy innymi: - zainteresowanie młodych ludzi turystyką i ekologią w wydaniu lokalnym, wskazanie piękna i niepowtarzalności Obszaru Trójgarbu. -poznanie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej znajdujących się w obrębie masywu Trójgarbu. - Uświadomienie uczniom ich roli w walce o ochronę środowiska (np. budowa totemów grup z ekośmieci). - zebranie informacji o gospodarce odpadami we wsi i w domu. - mierzenie ilości opadów na terenie otwartym i w lesie. - poznanie źródeł odpadów, ich rodzajów i możliwości recyklingu. - nauka posługiwania się kompasem, rozegranie biegów na orientację. - różne sposoby oznaczania kierunków np. przy pomocy mchu, koron drzew, kompasu. - mierzenie odległości krokami i "na oko". - mierzenie temperatury powietrza na otwartej przestrzeni i w lesie, na pewnej wysokości i przy gruncie, w wodzie i nad wodą, w wodzie bieżącej i stojącej. Porównywanie przezroczystości wody ze strumyka, stawu (oglądanie przez lupę, filtrowanie). - obserwacja kierunku wiatru i próby określania siły wiatru na podstawie skali Beauforta. - próby oceny stopnia wilgotności gleby np. poprzez wyciskanie grudki gleby w woreczku płóciennym. Badanie szybkości wsiąkania wody w glebę próchniczną i gliniastą. - obserwacja życia zwierząt np. ptactwa wodnego, owadów. - badanie reakcji wybranych roślin i zwierząt na zakłócenie ich środowiska np. mrówki. - słuchanie głosów zwierząt, szumu drzew, szumu strumyka. Naśladowanie słyszanych głosów. - nadanie uczestnikom tytułu „Młody Przewodnik po Trójgarbie”. -dokumentacja wszystkich działań tworzeniem kroniki ze zdjęciami. Dzieci otrzymały już niezbędne pomoce dydaktyczne, koszulki oraz kompasy. Codziennie korzystają z poczęstunku. W ramach projektu odbędą się dwie wycieczki wyjazdowe i kilka pieszych oraz spotkania z leśnikiem i ekologiem. Operacja realizowana z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.


>> więcej >>

Zakończenie projektu ROZTAŃCZONY TRÓJGARB sfinansowanego ze środków FUNDACJI PZU

e24f817a272e4e2091a2f50cae2ec3c3_.jpg W dniu 21 czerwca 2013 w Świetlicy Wiejskiej w Starych Bogaczowicach odbył się Turniej Tańca, który zakończył trwający blisko rok projekt ROZTAŃCZONY TRÓJGARB. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków FUNDACJI PZU.
>> więcej >>

Podsumowanie projektu "MIĘDZYGMINNY TURNIEJ TAŃCA - ROZTAŃCZONY TRÓJGARB"

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO WOKÓŁ TRÓJGARBU

Serdecznie zaprasza na

„Międzygminny Turniej Tańca”

 

Piątek 21.06.2013 r. o godz. 16.00

 

Miejsce:  Sala Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach

 przy ul. Głównej 75

Wstęp wolny - zapraszamy

 

W programie mi.in.: 

-  podsumowanie projektu  dofinansowanego z Fundacji PZU „Roztańczony Trójgarb”

- pokazy różnych tańców i układów tanecznych uczestników projektu z gminy Czarny Bór i  Stare Bogaczowice

- poczęstunek i wyłonienie zwycięzców.


>> więcej >>

Zapisy do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2013/2014

8bfad183e524bc6e44648920554ceb7a_.jpg

Rozpoczęły się zapisy dzieci do Punktu Przedszkolnego „Przedszkolaki spod Trójgarbu” w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 148 (budynek Gminnego Centrum Edukacyjno Społecznego). Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania w Punkcie Przedszkolnym lub w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice (pokój 231).  Zapisy potrwają do dnia 10 kwietnia 2013 roku. Szczegółowe informacje o zasadach funkcjonowania placówki dostępne są pod nr telefonu 74 845 21 59  lub  881 035 714.


>> więcej >>

Trójgarb w obiektywie