partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb
Dla miłośników przyrody i ekologii Ekomuzeum oferuje kilka kilometrów spaceru pieszego lub wycieczki rowerem, podczas których można zapoznać się z fauną i florą Trójgarbu.
Dla miłośników turystyki aktywnej, Ekomuzeum oferuje wiele kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych i konnych.
Dla miłośników zabytków i historii regionu Ekomuzeum prezentuje najciekawsze zabytki tej części ziemi wałbrzyskiej.

Wytyczanie szlaku

c6d4a827a96f40d3bb9d206065e79531_.jpg

Wytyczanie szlaku ekomuzealnego to nie takie proste zadania. Jest tak wiele wspaniałych miejsc na Trójgarbie, które zasługują na odwiedzenie. 28 sierpnia br w pięknym słońcu, przedstawiciele Nadleśnistwa Wałbrzyskiego, Gminy Czarny Bór i Fundacji Edukacji Europejskiej, przejachali większość dróg prowadzących na Trójgarb, w poszukiwaniu najlepszych miejsc na planowane przystanki turystyczne. W przyszłych tygodniu w Nadleśnictwie Wałbrzyskim zapadną wspólne decyzje co do ostatecznych lokalizacji tych miejsc.


>> więcej >>

Warsztaty specjalistyczne i konsultacje Wokół Trójgarbu

f36e2c0c0dd77f2d1b8f765fd06a2f5d_.jpg Kolejnym działaniem w ramach tworzenia nowoczesnej oferty Ekomuzuem Wokół Trójgarbu były warsztaty oraz konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców gmin, którzy chcą brać czynny udział w tworzeniu oferty turystycznej swojego regionu.
>> więcej >>

Wspólne planowanie

62714571fa3b75dd72a910a179570c18_.jpg

Zakończyła się już inwentaryzacja zasobów kulturowych i turystycznych Wokół Trójgarbu. Mieszkańcy wraz z pracownikami Fundacji, dokonali przeglądu wszystkich istniejących atrakcji turystycznych. Obecnie trwa spisywanie obiektów, szlaków, interesujących miejsc oraz nowych pomysłów.


>> więcej >>

Goście ze Schwarzwaldu

Gorące lato i wiele wydarzeń projektowych spowodowało, że dopiero dzisiaj piszemy o naszych gościach z Niemiec


>> więcej >>

Trójgarb w obiektywie

Marzec 2010
Marzec 2010