partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb
Dla miłośników przyrody i ekologii Ekomuzeum oferuje kilka kilometrów spaceru pieszego lub wycieczki rowerem, podczas których można zapoznać się z fauną i florą Trójgarbu.
Dla miłośników turystyki aktywnej, Ekomuzeum oferuje wiele kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych i konnych.
Dla miłośników zabytków i historii regionu Ekomuzeum prezentuje najciekawsze zabytki tej części ziemi wałbrzyskiej.

Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu zarejestrowane!!!

7c5b1e3f72ab0e0942023b9e961a224d_.jpg Po długich miesiącach oczekiwania Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgrabu zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedzibą znajduje sie przy ulicy Głównej 172A w Starych Bogaczowicach, z których pochodzi większość osób-zalożycieli Stowarzyszenia. Już wkrotce odbędzie sie walne zebranie członków w celu omówienia i ustalenia przyszłych działań.
>> więcej >>

Trwa monitoring Strategii Rozwoju gminy Stare Bogaczowice i Czarny Bór

939aa73e6d9825d4ef861a617721a2e6_.jpg Kolejne owocne spotkanie monitorujące za nami. Tym razem spotkanie dotyczyło Strategii gminy Stare Bogaczowice. 21 marca przedstawiciele gminy spotkali się w Pałacu w Strudze by omówić i przeanalizować bieżące postępy w realizacji założeń Strategii. Przewodniczył Pan Tomasz Fąka.
>> więcej >>

"Partnerstwo Wokół Trójgarbu - II etap" - monitoring Strategii

1940eed5684966936acec66aedf65314_.jpg W ostatni dzień lutego odbyły się aż dwa spotkania monitorujące wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Czarny Bór i Stare Bogaczowice. Spotkanie w Starych Bogaczowicach miało miejsce w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym, przewodniczył Pan Tomasz Fąka, który będzie moderatorem wszystkich spotkań. Było to pierwsze spotkanie monitorujące Strategie tej gminy. Natomiast spotkaniem nr 2 w Czarnym Borze tradycyjnie pokierował Pan Tomasz Gromala.
>> więcej >>

Radni Starych Bogaczowic przyjęli Strategię Rozwoju Gminy

e0fbe6e175f9fc75b427468c32eff360_.jpg W zabytkowych wnętrzach Zespołu Pałacowo - Parkowego w Strudze odbyła się sesja Rady Gminy Stare Bogaczowice. W programie sesji radni obradowali m.in nad Strategią Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2012 - 2020. Strategia została opracowana przez zespół roboczy złożony z mieszkańców gminy m.in. pracowników urzędu, radnych, lokalnych przedsiębiorców itp., którzy uczestniczyli przez pół roku w specjalistycznych warsztatach oraz wizytach studyjnych, wspierających proces tworzenia dokumentu. Jest to bardzo cenna inicjatywa, że tego rodzaju dokumenty strategiczne gminy są tworzone przez jej mieszkańców, wspieranych przez specjalistów. Radni jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2012-2020 i zamierzają do niej zaglądać częściej niż dotychczas.
>> więcej >>

Trójgarb w obiektywie