partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Szczawno-Zdrój

Fundacja Edukacji Europejskiej

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - EKOLOGIA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - TURYSTYKA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - KULTURA

Poszukujemy lektorów j. angielskiego i niemieckiego

86df21be009c13214e3e0bc9a0f1c43f_.jpg

W ramach realizowanego projektu pn.: „Języki obce w edukacji aktywnych mieszkańców Gminy Czarny Bór” nr: POKL.09.05.00–02–223/13, Fundacja Trójgarb poszukuje kandydatów na stanowiska: lektor języka angielskiego i lektor języka niemieckiego.

Opis kursów:

Kursy realizowane będą na poziomie podstawowym dla dorosłych mieszkańców Gminy Czarny Bór w okresie XI.2014 – VI.2015. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12 osobowej grupie dla każdego z kursów na terenie Gminy Czarny Bór. W ramach poszczególnych kursów zaplanowano po 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręczniki i pomoce dydaktyczne. Na zakończenie kursów przewidziany jest egzamin wewnętrzny.

 

Zakres obowiązków lektora:

·         Opracowanie programu i harmonogramu kursu dostosowanego do specyfiki grupy,

·         Prowadzenie zajęć na poziomie podstawowym A1 w oparciu o przyjętą w projekcie metodę nauczania i pomoce dydaktyczne,

·         Systematyczne monitorowanie postępów w nauce uczestników kursu i reagowanie na ewentualne pojawiające się problemy w nauce,

·         Przygotowanie i przeprowadzenie testu sprawdzającego po przepracowaniu 60 godzin,

·         Systematyczne prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym dziennika zajęć, list obecności i dokumentacji zdjęciowej,

·         Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego na zakończenie realizacji kursu,

·         Dokumentowanie wyników pracy własnej w formie miesięcznej karty czasu pracy i raportu
z przepracowanego materiału,

·         Współpraca z koordynatorem projektu.

.

Wymagania:

·         Biegła znajomość języka obcego,

·         Wykształcenie wyższe,

·         Udokumentowane doświadczenie w pracy lektora min. 2 lata,

·         Komunikatywność,

·         Dyspozycyjność,

·         Wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie w okresie listopad 2014 – czerwiec 2015. Całkowity wymiar czasu pracy 120 godzin.

 

Osoby spełniające kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu proszone są o składanie aplikacji zawierających CV i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do dnia 22.10.2014 roku (do godz. 15:00) w biurze projektu pod adresem:

 

Fundacja Trójgarb

Ul. Dmowskiego 2/4

58 – 300 Wałbrzych

Osoba do kontaktu:

Sebastian Pacyna 696 062 564

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.<< wróć <<

Trójgarb w obiektywie

widoki Bieszczad
widoki Bieszczad