partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Szczawno-Zdrój

Fundacja Edukacji Europejskiej

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - EKOLOGIA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - TURYSTYKA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - KULTURA

Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Lubawce

54730e8c00b0dd79cbb20c68ecaecd32_.jpg

Partnerstwo Wokół Trójgarbu zawarło umowę ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Granica” z Lubawki na dofinansowanie projektu NASZA WIEŚ – NASZE WSPÓLNE DOBRO. STWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW CHWALISZOWA. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Lubawce. Wartość całego projektu to 13 000,00 zł. w tym 6 800,00 zł. to wkład finasowy z czego kwota 6 000,00 pochodzi ze środków programu Działaj Lokalnie VIII.

 

 Partnerstwo Wokół Trójgarbu zawarło umowę ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Granica” z Lubawki na dofinansowanie projektu NASZA WIEŚ – NASZE WSPÓLNE DOBRO. STWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW CHWALISZOWA. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Lubawce. Wartość całego projektu to 13 000,00 zł. w tym 6 800,00 zł. to wkład finasowy z czego kwota 6 000,00 pochodzi ze środków programu Działaj Lokalnie VIII.

 

Celem Projektu jest stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Chwaliszowa poprzez zagospodarowanie terenu obok placu zabaw, integracja mieszkańców, wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej wśród nowych mieszkańców. Ważnym celem jest też popularyzacja działań organizacji pozarządowych wśród mieszkańców gminy oraz wskazanie możliwości jakie ma społeczność lokalna w świetle przemian jakie nastąpiły po historycznych wyborach w 1989 r.

 W ramach projektu zaplanowano:

- budowę miejsca na organizację ognisk: budowa paleniska, rusztu oraz ławek,

- przygotowanie boiska do siatkówki, piłkochwyt, zakup siatki i piłek,

- budowa placu do gry w bule (petanque),

- przygotowanie miejsca do gry w klasy oraz inne gry plenerowe,

- nasadzenie zieleni,

- pieszą wycieczkę na Trójgarb,

- spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z mieszkańcami gminy,     

- stworzenie kroniki miejscowości, 

- organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej podsumowywującej projekt.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Chwaliszowa i nie tylko do włączenia się w realizację projektu i udział we wspólnych pracach oraz zaplanowanych imprezach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Fąka lub Sołtysem Panem Arkadiuszem Karczmarzem.

 

 


 
 

 
 

 

 

 

 


<< wróć <<

Trójgarb w obiektywie

spotkanie z Panem Lucjanem
spotkanie z Panem Lucjanem