partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb
Dla miłośników przyrody i ekologii Ekomuzeum oferuje kilka kilometrów spaceru pieszego lub wycieczki rowerem, podczas których można zapoznać się z fauną i florą Trójgarbu.
Dla miłośników turystyki aktywnej, Ekomuzeum oferuje wiele kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych i konnych.
Dla miłośników zabytków i historii regionu Ekomuzeum prezentuje najciekawsze zabytki tej części ziemi wałbrzyskiej.

Podsumowanie kursów językowych realizowanych przez Fundację Trójgarb w 2013 roku w Gminie Mieroszów

cdaba8980746f6c08ed6f9a46f757888_.jpg

Zbliżający się koniec 2013 roku jest odpowiednim momentem na podsumowanie pierwszych 3 miesięcy realizacji przez Fundację Trójgarb projektu pn.: „Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach kursu języka angielskiego i kursu języka niemieckiego uczestnicy projektu poznali materiał przeznaczony do opanowania języka w stopniu podstawowym oraz reguły pozwalające na optymalne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności językowych. Przybliżone zostały podstawowe zasady obowiązujące w gramatyce. Ważnym elementem zajęć były zadania grupowe mające na celu utrwalenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w sytuacjach zbliżonych do codziennego życia, a także ćwiczenia mobilizujące słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć. Nie zabrakło również ciekawych informacji na temat kultury Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Zgodnie z założeniami projektu stosowano metodę komunikatywną opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem kompletu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu audiowizualnego dla urozmaicenia zajęć.


<< wróć <<

Trójgarb w obiektywie