partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Szczawno-Zdrój

Fundacja Edukacji Europejskiej

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - EKOLOGIA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - TURYSTYKA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - KULTURA

Fundacja Trójgarb - Rekrutacja - Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów

Informujemy, że z dniem 4 października 2013 Fundacja Trójgarb rozpoczyna rekrutację do projektu
pn: Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów nr: POKL.09.05.00-02-176/13. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców miejsko - wiejskiej Gminy Mieroszów tj. osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie mogą wziąć udział również osoby powyżej 64 roku życia pod warunkiem, że zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparciem zostaną objęte 24 osoby.

Proces rekrutacyjny uwzględnia udział w projekcie osób tworzących inicjatywę oddolną. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów deklarujących swój udział. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z maksymalnie średnim wykształceniem. W przypadku większej liczby chętnych przewidziane jest stworzenie listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej. Kandydaci zgłaszają swój udział poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu oraz na stronie http://www.fee.pl/?p=aktualnosci&s=1851. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu do dnia 21.10.2013 do godziny 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacyjnego uzyskać można w biurze projektu lub pod wskazanym numerem telefonu.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

·      Kurs j. angielskiego - poziom podstawowy: 120 godzin,

·      Kurs j. niemieckiego – poziom podstawowy: 120 godzin,

·      Podręczniki i pomoce dydaktyczne,

·      Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenia.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

·      Projekt realizowany w okresie październik 2013 – czerwiec 2014

·      Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów, raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych,

·      Projekt powstał w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców Gminy Mieroszów.

 

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Trójgarb

Ul. Dmowskiego 2/4

58 – 300 Wałbrzych

Tel.: 74 849 21 33

 

Osoba do kontaktu: Sebastian Pacyna

Tel.: 696 062 564

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


<< wróć <<

Trójgarb w obiektywie

punkt przy kapliczce
punkt przy kapliczce