partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Szczawno-Zdrój

Fundacja Edukacji Europejskiej

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - EKOLOGIA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - TURYSTYKA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - KULTURA

Rusza projekt Fundacji Trójgarb pn.: Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów

2e12712138c25a4925091a2045841ae9_.jpg

Z dniem 1 października 2013 roku Fundacja Trójgarb rozpoczyna realizację projektu nr POKL.09.05.00-02-176/13 pn.: „Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów”  w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów (w przedziale wiekowym 18-64 lat), w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt będzie realizowany w okresie od X’2013 do VI’2014. Poniżej przedstawiono zaplanowane w projekcie zadania:

Zadanie 1 – Kurs języka angielskiego [XI’13 – VI’14]

Działanie przewiduje realizację kursu na poziomie podstawowym. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma pomoc dydaktyczną. Podstawą ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia będzie 80% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.

Zadanie 2 – Kurs języka niemieckiego [XI’13 – VI’14]

Działanie przewiduje realizację kursu na poziomie podstawowym. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma pomoc dydaktyczną. Podstawą ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia będzie 80% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.

Niebawem na stronie zamieszczone zostaną informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne.


<< wróć <<

Trójgarb w obiektywie

4
4